Żeglarz jachtowy

Dlaczego warto wziąć udział w kursie na patent żeglarza jachtowego?

Patent Żeglarza Jachtowego jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym Twoje umiejętności w zakresie bezpiecznego prowadzenia jachtu żaglowego na wodach śródlądowych. Posiadanie patentu Żeglarza Jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń, a po wodach morskich, do prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym, o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Serdecznie zapraszam na kurs na stopień żeglarza jachtowego organizowany na obozie Żeglarskim w Lubikowie. Informacje pod adresem e-mail: alina@wodniacy.boleslawiec.pl

OSTATNIE MIEJSCA Pozdrawiam Alina