Obóz 2019 Lubikowo

Witamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w tegorocznym obozie żeglarskim. W załączniku umieszczamy:

a/ warunki uczestnictwa w obozie oddzielnie dla zuchów ( 1 tydzień) , harcerzy młodszych (dwa tygodnie) oraz pozostałych harcerzy (trzy tygodnie) – prosimy tylko o zapoznanie się z warunkami (nie drukujemy i nie dołączamy do karty)

1 tyg. Warunki-uczestnictwa

2 tyg. Warunki-uczestnictwa

3 tyg. Warunki-uczestnictwa

Ahoj Darek Rataj