Obóz w Lubikowie 2023

Tegoroczny obóz Retmanatu Drużyn Wodnych oraz Szczepu Doliny Kwisy odbędzie się zwyczajowo w Lubikowie. Termin obozu 08 lipca – 29 lipca 2023r. Zgłoszeń należy dokonywać u drużynowych.  Koszt obozu wynosi 1650 zł dla członków ZHP. Termin wpłaty bezzwrotnej zaliczki płatnej do połowy maja wynosi 250 zł. Pozostała kwota w wysokości 1400 zł płatna do końca czerwca 2023. Wszystkich opłat dokonujemy elektronicznie na konto Hufca ZHP Bolesławiec. Karty obozowe będą do odbioru u drużynowych. WAŻNA informacja dla mieszkańców gminy miejskiej Bolesławiec: do 10 maja można składać wnioski o dofinansowanie do obozu.  Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w obozie. ZaĹ_. nr 1 Warunki uczestnictwa2023